Fortress Forever Log Parser
TimeNameGlobal ChatBlue ChatRed Chat
20:53:26TweetyThey come to my side! @#FF_TEAM_BLUE Respawn:75|50
20:53:28Tweetyclown
20:53:34Tweetywhat happened yesterday?
20:53:58Clowndr frankenstein wouldnt ready up cuz he was makin lunch or some shit lol
20:54:06azure`٠●•۩۞۩[̲̅Ŋ̲̅σ̲̅σ̲̅Ь̲̲̅̅۰̲̅đ̲̲̅̅σ̲̅ώ̲̅ŋ̲̲̲̅̅̅]۩۞۩•●٠
20:54:09Tweetyand he got ban?
20:56:25:japanese_goblin:!rename twetty
20:56:28:japanese_goblin:!rename tweety
20:56:33Tweetylol
20:57:24TweetyFlag thrown! @#FF_TEAM_RED Foyer:51|41
20:58:30TweetyFlag thrown! @#FF_TEAM_RED Top Main Ramps:11|23
20:58:43:japanese_goblin:tu dumb 93 174
20:58:46Tweety??? [+ 75 | @ 50]
20:58:59TweetyFlag thrown! @#FF_TEAM_RED Main Ramps:66|48
20:59:50Tweety??? [+ 75 | @ 50]
21:00:18TweetyFlag thrown! @#FF_TEAM_RED Flag Room:72|50
21:01:29TweetyFlag thrown! @#FF_TEAM_RED Flag Room:-1|20
21:01:41TweetyFlag thrown! @#FF_TEAM_RED Flag Room:-5|18
21:02:13TweetyFlag thrown! @#FF_TEAM_RED Flag Room:-54|0
21:02:31:japanese_goblin:4 | 0
21:03:54:japanese_goblin:6 | 0
21:05:37:japanese_goblin:68 | 70
21:05:40:japanese_goblin:tu dumb 68 70
21:09:11Clownow
21:09:13TweetyFlag thrown! @#FF_TEAM_RED Main Ramps:-9|18
21:10:38TweetyFlag thrown! @Outside:67|47
21:11:28TweetyFlag thrown! @#FF_TEAM_RED Main Ramps:-38|7
21:11:41TweetyLOL
21:12:21LIPPPPPPPPIEgg
21:12:25:japanese_goblin:GG
Total